Sahifa 1

Sahifa 1

Sahifa 2

Sahifa 2

Sahifa 3

Sahifa 3

Sahifa 4

Sahifa 4

Sahifa 5

Sahifa 5

Sahifa 6

Sahifa 6

Vazifalarni boshqarish tizimi

Tizim har qanday davlat va xususiy muassasalarda qo'llanilishi uchun mo'ljallangan bo'lib, unda bo'ysunuvchilarga vazifalar qo'yilishi, shuningdek ijro nazorati mavjud.


Tizim har qanday davlat va xususiy muassasalarda qo'llanilishi uchun mo'ljallangan bo'lib, unda bo'ysunuvchilarga vazifalar qo'yilishi, shuningdek ijro nazorati mavjud.

Tizim loyihalarni boshqarish
Loyiha va vazifalarni boshqarishda asosiy jarayonlar:

- Loyihalar va kichik loyihalarni rejalashtirish va nazorat qilish;
- Vazifalar va kichik vazifalarni rejalashtirish va nazorat qilish;
- Haqiqiy ma'lumotlarni qayd etish, natijalarni tekshirish va qabul qilish, loyihalarni yopish;
- Loyihalar va vazifalarni amalga oshirish jarayoni to'g'risida hisobotlarni tayyorlash.
Loyiha boshqaruvi tizimi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

ma'lumotlarning maxfiyligi;
tizimga ruxsatsiz kirish va tizimdagi ma'lumotlardan himoya qilish;
foydalanuvchilarning ma'lumotlarga kirishini farqlash;
axborotning yaxlitligi;
foydalanuvchi identifikatori tizim loyihani boshqarish va ma'lumotlarni avtorizatsiya qilish.